Reglement

VOORWAARDEN

Een deelnamebewijs is pas definitief geldig wanneer het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.

U kunt uw inschrijving tot 2 weken voor de start annuleren. U kunt hiervoor inloggen op de inschrijfpagina. Het inschrijfbedrag wordt teruggestort minus de annuleringskosten van € 2,50.

De wedstrijdroute is alleen vrijgesteld op de wedstrijddag zelf en het is niet toegestaan buiten de officiële MTB-routes te rijden.

Deelname is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid, De deelnemer accepteert de riscio`s die verwacht kunnen worden bij een mountainbike wedstrijd. Er is een mogelijkheid tot verkenning vh parcours voor de start.

Het dragen van een harde schaalhelm is verplicht. Iedereen die hier niet aan voldoet, zal door de organisatie van het parcours worden gehaald. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

Deelname met een Mountainbike,  Cyclocross (cx) Gravelracer of beachracer  is toegestaan, mits voorzien van mechanische of hydraulische schijfremmen. Alle andere fietsen alsmede  triathlon en tijdritsturen zijn niet toegestaan. Fietsen voorzien van externe aandrijving (‘e-bikes’) zijn niet toegestaan.

Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. Het wegwerpen van afval buiten de zones bij de verzorgingspost(en) is verboden en heeft diskwalificatie van de betreffende rijder tot gevolg.

Deelnemers dienen snellere deelnemers van een andere afstand of categorie zo snel mogelijk en met zo min mogelijk hinder te laten passeren (bij voorkeur links). Als een deelnemer gelapt wordt dient deze zo snel mogelijk ruimte en te maken en de deelnemer te laten passeren.

Technische assistentie is overal en door een ieder toegestaan, mits op een plek waar andere rijders geen hinder ondervinden.  Reparaties en Assistentie moet volledig rechts in of tegen de berm of naast de single trails plaatsvinden.

Er mag niet van fiets of frame gewisseld worden.  Wanneer dit wordt vastgesteld volgt diskwalificatie. Alle losse onderdelen zijn toegstaan te vervangen (bv zadelpen, wielen of ketting)

Het is niet toegestaan  geduwd , gesleept of voortgetrokken te worden  door deelnemers of publiek.  Afhankelijk vh vergrijp volgt een tijdstraf van minimaal 1 minuut tot evt diskwalificatie.

Indien een deelnemer van de marathon niet binnen 3.20 uur na de start voor de 2e maal de finishlijn is gepasseerd, zal deze niet meer mogen doorgaan voor de 3e en laatste ronde.

Een deelnemer moet zich opstellen in het door de organisatie aangewezen startvak. De rijders van de halve marathon dienen zich pas op te stellen nadat de deelnemers van de hele marathon zijn vertrokken.

Het stuurbord moet gedurende de wedstrijd op een correcte wijze zijn gemonteerd. Hierbij moet ervoor worden gezorgd dat de chip op geen enkele wijze in contact komt met metaal. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke montage.

De deelnemer dient te allen tijde het parcours te volgen of de door de organisatie ingestelde omleiding. Wanneer een deelnemer verkeerd rijdt, dient deze terug te keren naar het punt waarop hij/zij verkeerd reed en daar het parcours te vervolgen. Het niet volgen van het officiële parcours kan leiden tot diskwalificatie dan wel een tijdstraf.

Voor de uitslag geldt de netto tijd (in plaats van “gun time”), welke start na de eerste passage van de tijdwaarneming, gelegen op circa 300 meter van de startlijn. Alleen voor de top 3 (per categorie) geldt de volgorde van binnenkomst.

De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid indien het evenement door overmacht (bijvoorbeeld extreem weer/code rood) zal moeten worden afgelast. Er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Na aftrek van de reeds gemaakte kosten zal het resterende bedrag worden toegevoegd aan de bijdrage voor de goede doelen.

CALAMITEITEN

Iedere deelnemer die meedoet is verantwoordelijk voor zijn eigen lichamelijke conditie, technische vaardigheden en de staat van het materiaal. Toch is het voor niemand uit te sluiten dat er onverwachts iets gebeurd. Waarschuw bij eventuele calamiteiten mede-deelnemers en vraag hen de eerstvolgende vrijwilliger langs het parcours te informeren. De vrijwilligers kunnen bij noodgevallen EHBO en/of andere hulpdiensten infomeren. Tevens ontvang je vooraf (bij ontvangst van het stuurbord) een noodnummer waarmee contact kan worden gezocht met de organisatie, ook daar kan gevraagd worden op hulp.