Reglement

VOORWAARDEN

Een deelnamebewijs is pas definitief geldig wanneer het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.

De wedstrijdroute is alleen vrijgesteld op de wedstrijddag zelf en het is niet toegestaan buiten de officiële MTB-routes te rijden.

Deelname is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

Het dragen van een harde schaalhelm is verplicht. Iedereen die hier niet aan voldoet, zal door de organisatie van het parcours worden gehaald. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

Deelname met een Cyclocross (cx) Gravelracer of is toegestaan, mits voorzien van schijfremmen.

Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. Het wegwerpen van afval buiten de zones bij de verzorgingspost(en) is verboden en heeft diskwalificatie van de betreffende rijder tot gevolg.

De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid indien het evenement door overmacht (bijvoorbeeld extreem weer/code rood) zal moeten worden afgelast. Er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Na aftrek van de reeds gemaakte kosten zal het resterende bedrag worden toegevoegd aan de bijdrage voor de goede doelen.

Indien een deelnemer van de marathon niet binnen 3.30 uur na de start voor de 2e maal de finishlijn is gepasseerd, zal deze niet meer mogen doorgaan voor de 3e en laatste ronde.

Een deelnemer moet zich opstellen in het door de organisatie aangewezen startvak. De rijders van de halve marathon dienen zich pas op te stellen nadat de deelnemers van de hele marathon zijn vertrokken.

Het stuurbord moet gedurende de wedstrijd op een correcte wijze zijn gemonteerd. Hierbij moet ervoor worden gezorgd dat de chip op geen enkele wijze in contact komt met metaal. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke montage.

De deelnemer dient te allen tijde het parcours te volgen of de door de organisatie ingestelde omleiding. Wanneer een deelnemer verkeerd rijdt, dient deze terug te keren naar het punt waarop hij/zij verkeerd reed en daar het parcours te vervolgen. Het niet volgen van het officiële parcours kan leiden tot diskwalificatie danwel een tijdstraf.

Voor de uitslag geldt de netto tijd (in plaats van “gun time”), welke start na de eerste passage van de tijdwaarneming, gelegen op circa 300 meter van de startlijn. Alleen voor de top 3 (per categorie) geldt de volgorde van binnenkomst.

CALAMITEITEN

Iedere deelnemer die meedoet is verantwoordelijk voor zijn eigen lichamelijke conditie, technische vaardigheden en de staat van het materiaal. Toch is het voor niemand uit te sluiten dat er onverwachts iets gebeurd. Waarschuw bij eventuele calamiteiten mede-deelnemers en vraag hen de eerstvolgende vrijwilliger langs het parcours te informeren. De vrijwilligers kunnen bij noodgevallen EHBO en/of andere hulpdiensten infomeren. Tevens ontvang je vooraf (bij ontvangst van het stuurbord) een noodnummer waarmee contact kan worden gezocht met de organisatie, ook daar kan gevraagd worden op hulp.